כנס ראש פנה התשיעי – תשע"ח

טופס הרשמה לכנס התשיעי
התשלום בכניסה לכנס, במזומן או בצ'ק. לא ניתן לשלם באמצעות כ. אשראי