כנס ראש פנה השמיני – תשע"ז


טופס הרשמה לכנס השמיני
התשלום בכניסה לכנס, במזומן או בצ'ק. לא ניתן לשלם באמצעות כ. אשראי