כנס ראש פנה התשיעי – תשע"ח


להרשמה לכנס מלאו את הפרטים הבאים:

אשתתף בימים הבאים:

ביום הראשון של הכנס אשתתף בסיור בנושא:

ביום השני של הכנס אשתתף בסיור בנושא: