סיורים נושאיים

בית-דוברובין:

פעילות חינוכית לבתי-הספר היסודיים בה אנו חוזרים וחווים את חיי החלוצים.

חלוציות בעמק:

מגדעון ועד אורד וינגייט.

"מישוב ישן לישוב חדש":

מצפת לראש-פנה דרך ואדי ראש-פנה.

סיור בעקבות הסנהדרין:

לבית-שערים, ציפורי וטבריה

סיורי צפרות:

"וגם ציפור מצאה בית"- סיורים באגמון החולה, יום חוויתי של הכרת מיני ציפורים, קולותיהם, מזונם, נדידת הציפורים, ועוד…

תקופת המשנה והתלמוד:

סיור לבתי כנסת עתיקים והכרות עם החיים היהודיים בגליל בתקופת המשנה והתלמוד.